Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması, Ortaklık Konseyi Kararları ve nihayetinde Ulusal Program çerçevesinde uyumlaştırılan teknik mevzuatın uygulanması ve bu alandaki uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yerine getirmek ve üreticiye yardımcı olmak için KÇK, "EC Uygunluk Belgesi" verme çalışmaları kapsamında 2000 yılından itibaren başlatmış olduğu kalite kontrol çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüş, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında istenen şartları sağlamış ve "CE" işareti ile ilgili tüm çalışmaları gerçekleştirmiştir. KÇK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26389 numaralı ve 27 Aralık 2006 tarihli T.C. Resmi Gazete kararı ile AB tarafından da 1784 kimlik numarası ile "Onaylanmış Kuruluş" olarak atanmıştır.

 

Ürün Başvuru Formu'na tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

DÖKÜMANLARA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

Ürün ve Fabrika Üretim Kontrolü  Belgelendirme Hizmetleri

KÇK, kapsamında yer alan ürünlerin tip onaylarını, uygunluk değerlendirmelerini, fabrika üretim kontrollerini ve sürekli gözetimlerini ilgili sistemler çerçevesinde, sektöründe tecrübeli ve uzman bir kadro ile sürdürmektedir.

KÇK,  TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar Standardına göre aşağıdaki ürünler kapsamında Ürün Belgelendirme Kuruluşu olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

KÇK’nın kapsamında bulunan ve CE İşareti taşıması mecburi ürünler şunlardır:

 

"G İşareti" ve KÇK Uygunluk Belgesi

 KÇK, Uygunluk Belgesi kapsamındaki hizmetlerini TÜRKAK tarafından akredite olarak yerine getirmektedir.

KÇK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "G İşareti" konusunda 002 kimlik numarası ile "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu" olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirme 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

KÇK’nın kapsamında bulunan ve G İşareti taşıması mecburi ürünler şunlardır:

 

KÇK Eğitim Hizmetleri


KÇK ürün, sistem belgelendirme ve çevre faaliyetleri kapsamında mevzuat, standardlar, proses, deney metodları, vb. konularda eğitimler düzenlemektedir.

Telefon
:
(+90) 312 265 09 00
Faks
:
(+90) 312 265 08 81
E-posta
:
info-@k-c-k.org
Designed by