Ulusal kalkınma hedeflerini göz önünde tutarak, ileri ve jenerik teknoloji alanlarında öncelikle Türk Çimento Sanayi’nin çevresel duyarlılığı çerçevesinde araştırma yapmak, araştırma sorunlarını ortaya koymak, çözmek ve/veya çözülmesine yardımcı olmak ve bu çözümlerin uygulanmasını temine çalışmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kalite ve Çevre Kurulu Çevre Laboratuvarı bugün kendisini Türk Çimento Sanayinin uluslararası rekabet gücünü ve çevreye saygılı ve duyarlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren  uygulamalı ve müşteri odaklı bir ölçüm laboratuvarı olarak tanımlamaktadır.

Bu anlayış ile faaliyetlerine yön veren Kalite ve Çevre Kurulu Çevre Laboratuvarı’nda yapılan projelerin kapsamları aşağıda verilmiştir:

 

Telefon
:
(+90) 312 265 09 00
Faks
:
(+90) 312 265 08 81
E-posta
:
info-@k-c-k.org
Designed by