Kurul Üyeleri

Kuruluş

Unvan

Prof. Dr. Ersan KALAFATOĞLU (Başkan)

Marmara Üniversitesi

Öğretim Üyesi

Bülent TOKMAN (Başkan Yrd.)

Türkiye Prefabrik Birliği

Genel Sekreter

Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA (Üye)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi

Nihat BULUT (Üye)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü İnşaat Mühendisi

Bayram Salim BOZDEMİR (Üye)

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Daire Başkanı

Ahmet VARIR (Üye)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı

Dr. Nesimi ÖZKURT (Üye)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Çevre Enstitüsü

Başuzman Araştırmacı

Alev ÇANKAYALI (Üye)

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB)

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Bülent ATAMER (Üye)

Türkiye Müteahhitler Birliği

İnşaat Yüksek Mühendisi Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet BESLEME (Üye)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir BAYBURTLU (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Emekli Eski Yönetici

Petek Ece TİRYAKİOĞLU (Üye)

Tüketicinin Korunması ve Piy. Göz. Gen. Müd.

Başmüfettiş

Coşkun GÖNÜLTAŞ (Üye)

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF)

 

Prof. Dr. F. Dilek SANİN (Üye)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aysel ATIMTAY (Onursal Üye)

 

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ (Onursal Üye)

 

Öğretim Üyesi

Telefon
:
(+90) 312 265 09 00
Faks
:
(+90) 312 265 08 81
E-posta
:
info-@k-c-k.org
Designed by