Kurul Üyeleri

Kuruluş

Unvan

Prof. Dr. Dilek SANİN (Başkan)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğretim Üyesi

Cumhur AYDIN (Üye)

Türkiye Prefabrik Birliği

Genel Sekreter

Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA (Üye)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi

Tuna ACAR (Üye)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Daire Başkanı

Kamil ÖZKAN (Üye)

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Daire Başkanı V.

Sadiye BİLGİÇ KARABULUT (Üye)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık İşleme Dairesi Başkanı V.

Dr. Nesimi ÖZKURT (Üye)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Çevre Enstitüsü

Başuzman Araştırmacı

Alev ÇANKAYALI (Üye)

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB)

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Bülent ATAMER (Üye)

Türkiye Müteahhitler Birliği

İnşaat Yüksek Mühendisi Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet BESLEME (Üye)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail BULUT (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

TÇMB - CEO

Mustafa ÖZGÜN (Üye)

Tüketicinin Korunması ve Piy. Göz. Gen. Müd.

Uzman

 

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF)

 

Zeki SAĞLAM (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Emekli Eski Yönetici

Hayrettin ŞENER (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Emekli Eski Yönetici

Yusuf Ziya BEKİROĞLU (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Emekli Eski Yönetici

Prof. Dr. Recep ARTIR (Üye)

Marmara Üniversitesi

Öğretim Üyesi

Sezen LEVENTOĞLU (Üye)

Ekonomi Bakanlığı 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ (Onursal Üye)

 

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aysel ATIMTAY (Onursal Üye)

 

Öğretim Üyesi

Telefon
:
(+90) 312 265 09 00
Faks
:
(+90) 312 265 08 81
E-posta
:
info-@k-c-k.org
Designed by