Kurul Üyeleri

Kuruluş

Unvan

Prof. Dr. Dilek SANİN (Başkan)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğretim Üyesi

Bülent TOKMAN (Başkan Yrd.)

Türkiye Prefabrik Birliği

Genel Sekreter

Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA (Üye)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi

Tuna ACAR (Üye)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Daire Başkanı

Kamil ÖZKAN (Üye)

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Daire Başkanı V.

Ahmet VARIR (Üye)

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı

Dr. Nesimi ÖZKURT (Üye)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Çevre Enstitüsü

Başuzman Araştırmacı

Alev ÇANKAYALI (Üye)

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB)

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Bülent ATAMER (Üye)

Türkiye Müteahhitler Birliği

İnşaat Yüksek Mühendisi Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet BESLEME (Üye)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail BULUT

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

TÇMB - CEO

Halil İPEK (Üye)

Tüketicinin Korunması ve Piy. Göz. Gen. Müd.

Uzman

Coşkun GÖNÜLTAŞ (Üye)

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF)

 

Zeki SAĞLAM (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Emekli Eski Yönetici

Hayrettin ŞENER (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Emekli Eski Yönetici

Yusuf Ziya BEKİROĞLU (Üye)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Emekli Eski Yönetici

Prof. Dr. Recep ARTIR (Üye)

Marmara Üniversitesi

Öğretim Üyesi

Özge AKKIZ (Üye)

Ekonomi Bakanlığı 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı

Prof. Dr. Ekrem EKİNCİ (Onursal Üye)

 

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aysel ATIMTAY (Onursal Üye)

 

Öğretim Üyesi

Telefon
:
(+90) 312 265 09 00
Faks
:
(+90) 312 265 08 81
E-posta
:
info-@k-c-k.org
Designed by